Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

szaulina
"I found out my parents are divorcing and Jesus
Christ it hurt, but in today’s day and age it’s not
much of a surprise because somewhere along the
line between getting the car washed and work
he stopped sending flowers and calling just to
check in, which is understandable but he could
have found the time. That’s how it goes, isn’t it?
Time revolves around the person you love at first,
and spent anywhere else it’s wasted, but then
3,600 days later it all gets a little dull, and the eyes
you once did anything to make sparkle seem as
lackluster as the red and green stoplights you doze
off to. She used to be exciting and you used to
bring her joy, now the kitchen needs cleaning
and you’re not going down without a fight.
I can’t find the moment it changed, between
when you fell in love and started clawing your
way out of it, but I see it happening everywhere
and I’m upset that you couldn’t even be original
in how you break your wife’s heart. I should
look into wedding ring recycling, become a
rich, rich man." - i didn’t want to write this
This is it.
Reposted fromatena atena

June 17 2015

szaulina

April 26 2015

8460 89c1
Reposted fromohnina ohnina viatoolate toolate

April 19 2015

szaulina
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viakattrina kattrina
I’m like that. Either I forget right away or I never forget.
— Samuel Beckett, Waiting for Godot (via paintdeath)
Reposted fromkattrina kattrina
szaulina
 Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać
— Maks Somow
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viakattrina kattrina

April 06 2015

szaulina
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka
Reposted fromweightless weightless viaOFFka OFFka
szaulina
5911 0205 500
Reposted fromsamotnynawigator samotnynawigator viaOFFka OFFka
szaulina
The feelings that hurt most, the emotions that sting most, are those that are absurd; the longing for impossible things, precisely because they are impossible; nostalgia for what never was; the desire for what could have been; regret over not being someone else; dissatisfaction with the world’s existence. All these half-tones of the soul’s consciousness create in us a painful landscape, an eternal sunset of what we are.
— Fernando Pessoa, "The Book of Disquiet"
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakattrina kattrina

March 15 2015

szaulina

March 09 2015

szaulina
0675 a27a
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viadzony dzony

March 06 2015

7273 c62e 500

amandajaneshank:

the morning after

Malibu, California // December 2013

Reposted fromtwice twice

March 03 2015

2652 b189 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatwice twice

March 01 2015

szaulina
There are all kinds of love in the world, but never the same love twice.
— F. Scott Fitzgerald (via bintalghazi.tumblr.com)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viasensation sensation

February 27 2015

szaulina
Myślę, że na zewnątrz jestem nie do zniesienia, nie nadaję się do gadek szmatek przez to nieustanne pragnienie opieki-miłości-koca. Dlaczego mnie nikt nie broni, krzyczę w środku i wygrzebuję kawałki skóry z palca, przecież ja tego nie wytrzymuję, nie wiem, co się dzieje, niech do mnie mówi jedna wybrana osoba miękkim głosem, bo to jest nie do wytrzymania.
(...)
Nie wiem, gdzie jestem, rozumiesz? Jestem kompletnie zdezorientowana, mogę tylko mamrotać "boli", mogę myśleć intensywnie słowami, których nie umiem powiedzieć, i mogę się bać, że zostanę odstawiona w kąt jak grabie przez kogoś, na kim mi bardzo zależy, oraz że ktoś będzie czegoś ode mnie chciał, a ja to zrobię źle.
— M. Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromkawainka kawainka viatwice twice

February 10 2015

I’m scared I’ll never get better again. I’m scared I’ll always stay twisted like this and grow old and waste away.
— Haruki Murakami, Norwegian Wood (via unmaiden)
Reposted fromtwice twice

January 31 2015

January 29 2015

7674 c421
Reposted fromkattrina kattrina

January 21 2015

szaulina
3223 45dd 500
Reposted fromverronique verronique viakattrina kattrina

January 19 2015

0448 c6b3 500
Reposted fromtwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl